Budowa na Polanie Jakuszyckiej wreszcie ruszy

Społeczeństwo, Budowa Polanie Jakuszyckiej wreszcie ruszy - zdjęcie, fotografia
24wroclaw.pl 10/07/2019 23:02

- Długo to trwało ale się udało - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu wreszcie rusza.

Dol­no­ślą­ski Park Inno­wa­cji i Nauki pod­pi­sał umowę z wyko­nawcą na budowę Ośrodka Nar­ciar­stwa Bie­go­wego i Bia­th­lonu w Szklar­skiej Porę­bie Jaku­szy­cach. Inwe­sty­cja zosta­nie zre­ali­zo­wana przez kon­sor­cjum PORR, Akme Zdzi­sław Wiśniew­ski, Elek­tro­mon­taż Rze­szów. War­tość zada­nia wynosi ponad 142 ml zł netto. Prace mają ruszyć 19 lipca i potrwają do pierw­szego kwar­tału 2021 roku.

Marszałek Przybylski pod­kre­ślają, że budowa DCS w Szklar­skiej Porę­bie – Jaku­szy­cach to naj­więk­sza inwe­sty­cja spor­towa w histo­rii Dol­nego Ślą­ska. Cało­roczny, wie­lo­funk­cyjny obiekt powstaje z myślą zarówno o spor­tow­cach zawo­do­wych, jak i ama­to­rach.

– Inwe­sty­cja będzie finan­so­wana przez samo­rząd woje­wódz­twa kwotą 30 mln zł, strona rzą­dowa dekla­ruje finan­so­wa­nie DCS na pozio­mie 50 mln zł. Pozo­stałe koszty inwe­sty­cji, czyli około 100 mln zł zostaną sfi­nan­so­wane w ramach kre­dytu – wyja­śnia rzecz­nik mar­szałka Michał Nowa­kow­ski.

W budynku głów­nym znaj­dziemy muzeum spor­tów zimo­wych, cen­trum odnowy bio­lo­gicz­nej oraz siłow­nię. – Już za dwa lata w Szklar­skiej Porę­bie powsta­nie ośro­dek, dzięki któ­remu mia­sto pod Szre­nicą będzie miało szansę szansę stać się sto­licą pol­skiego nar­ciar­stwa bie­go­wego Jest to następna, po cen­trum tre­nin­go­wym Legia Tra­ining Cen­ter, inwe­sty­cja o stra­te­gicz­nym zna­cze­niu dla pol­skiego sportu, którą reali­zuje PORR. To dla nas ogromne wyróż­nie­nie i wyraz zaufa­nia – mówi Dariusz Wie­trzyń­ski, odpo­wie­dzialny za budow­nic­two w fir­mie PORR.

– Czasu jest mało, bo tylko 19 mie­sięcy ale jeste­śmy gotowi do dzia­ła­nia a na plac budowy wcho­dzimy już w przy­szły pią­tek – dekla­ruje Piotr Kle­dzik, pre­zes firmy PORR.

Budowa w końcu rusza choć nie obyło się bez prze­szkód. Pier­wot­nie prze­targ wygrała firma Tor­pol, jed­nak to roz­strzy­gnię­cie zostało sku­tecz­nie zaskar­żone. W maju Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza unie­waż­niła prze­targ. Sprawa wró­ciła do komi­sji prze­targowej, która wybrała wyko­nawcę z dwóch pozo­sta­łych ofert. Nato­miast W czerwcu ubie­głego roku już został wyło­niony wyko­nawca: kon­sor­cjum firm PB Inter System oraz Elek­tro­mon­taż Rze­szów. Jed­nak do zapla­no­wa­nego na 26 paździer­nika 2018 roku pod­pi­sa­nia umowy nie doszło. Przed­sta­wi­ciele wyko­nawcy nie poja­wili się.

Teraz jed­nak już nic nie stoi na prze­szko­dzie aby ta tak ważna dla Dol­nego Ślą­ska i Szklar­skiej Poręby inwe­sty­cja, ruszyła z miej­sca.

Jako miesz­ka­niec Szklar­skiej Poręby cie­szę się i jestem dumny, że w mojej miej­sco­wo­ści powsta­nie ośro­dek na skalę świa­tową – pod­su­mo­wał bur­mistrz Szklar­skiej Poręby Miro­sław Graf.

 

Reklama

Budowa na Polanie Jakuszyckiej wreszcie ruszy komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Obsługa serwisu sprzątającego

Witam, Poszukujemy miłej i pracowitej Pani do obsługi serwisu sprzątającego. Stawka na godzinę 14.70zł/brutto Praca poniedziałek i piątek od..


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez 24wroclaw.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

WOSKAR Sp.J. z siedzibą w Podgórzyn 58-562, Żołnierska 89

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"